ประวัติของคนน่ารัก

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 07, 2549

เธขเธดเธ�เธ”เธตเธ•เน�เธญเธ�เธฃเธฑเธ�เน€เธ�เน�เธฒเธชเธนเน�เน€เธงเน�เธ�เธ�เธตเน�เธ�เน�เธฐ

เธชเธงเธฑเธชเธ”เธตเธ�เน�เธฐเธ�เน�เธฐเธ—เน�เธฒเธ�เธ�เธนเน�เธ�เธกเธ—เธธเธ�เธ—เน�เธฒเธ�เธขเธดเธ�เธ”เธตเธ•เน�เธญเธ�เธฃเธฑเธ�เธ�เน�เธฐเธ�เน�เธฐ เธ—เธธเธ�เธ�เธ�เธ�เธฐเน�เธ”เน�เธฃเธนเน�เน�เธฅเธฐเธฃเธฑเธ�เธ—เธฃเธฒเธ�เน€เธ�เธตเน�เธขเธงเธ�เธฑเธ�เธ�เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเธซเธฃเธทเธญเธญเธฐเน�เธฃเธ—เธณเธ�เธญเธ�เธ�เธฑเน�เธ�เธญเธฐเธ�เน�เธฐ เธ•เน�เธญเธ�เธ�เธญเธ�เธ�เธธเธ“เธ—เธธเธ�เธ�เธ�เธกเธฒเธ�เธ�เน�เธฐเธ�เน�เธฐเธ—เธตเน�เน€เธ�เน�เธฒเธกเธฒเน€เธขเธตเน�เธขเธกเธ�เธกเน€เธงเน�เธ�เธ�เธญเธ�เน€เธฃเธฒเธ�เน�เธฐเธ�เน�เธฐ

เน�เธฅเธฐเธ�เธตเน�เธ�เธทเธญเธ�เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเธ�เธญเธ�เน€เธ�เน�เธฒเธ�เธญเธ�เน€เธงเน�เธ�เธ�เธตเน�เธ�เน�เธฐ

เธ�เธทเน�เธญ เธ”.เธ�.เธจเธฃเธธเธ”เธฒ เธ�เธ�เธฉเน�เธ�เธฑเธ�เธ�เธธเน�

เธ�เธ“เธฐเธ�เธตเน�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธญเธขเธนเน�เธ�เธฑเน�เธ� เธก.1

เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เน�เธฐเธซเธฃเธญ เธชเธฒเธกเน€เธชเธ�เธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธ�เน�เธฐ เธชเน�เธงเธ�เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธฃเธฐเธ–เธกเธ—เธตเน�เธฃเธฑเธ�เธกเธฒเธ�เธ�เน�เธญเธ�เธทเธญ เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธฃเธฐเธซเธคเธ—เธฑเธขเธ”เธญเธ�เน€เธกเธทเธญเธ� เธซเธฅเธฐเน€เธ�เธฃเธฒเธฐเธญเธฐเธกเธตเธ�เธตเน�เธชเธฒเธงเธ—เธตเน�เธ�เน�เธฒเธฃเธฑเธ�เธญเธขเธธเธ—เธตเน�เธฃเธฃเธ�เธฑเน�เธ�เธ�เธ�เธ�เธถเธ�เธซเธฅเธฐ

เน€เธฃเธฒเธกเธตเธ�เน�เธญเธ� 1 เธ�เธ�เธซเธฅเธฐ

เธ�เธทเน�เธญ เธ”เธดเธจ

เธ�เน�เธญเธญเธขเน�เธฒเน�เธ�เธ�เธนเธ”เธ–เธถเธ�เธ�เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเธกเธฒเธ�เน€เธฅเธขเธญเธฐเธ�เน�เธฐ

เธ•เธญเธ�เธญเธขเธธเธฃเธฃเน€เธ�เน�เธฒเน€เธฃเธฒเธกเธตเน€เธ�เธทเน�เธญเธ� 54 เธ�เธ�เธ�เธ�เธซเธฅเธฐ

เน�เธ•เน�เธ�เน�เธญเธ�เธ�เธฐเธ�เธนเธ”เธ–เธถเธ�เธ�เน�เธฐเธ�เน�เธญเธ�เธญเน�เธ�เธฐเธ�เธณเธ�เธตเน�เธชเธฒเธงเธ—เธตเน�เธ�เน�เธฒเธฃเธฑเธ�เธ�เธ�เธ�เธถเธ�

เธ�เธทเน�เธญ เธ�เธตเน�เน�เธญเธ�เน�เธซเธฅเธฐ (เธ�เธญเธชเธ�เธงเธ�เธ�เธทเน�เธญเธ�เธดเธ�เธ�เน�เธฐ)

เธ�เน�เธฒเธฃเธฑเธ�เธกเธฒเธ�

เน€เธ�เธ�เธ�เธตเน�เธ—เธตเน�เธ”เธตเธกเธฒเธ�เน€เธฅเธขเธซเธฅเธฐ

เธ•เธญเธ�เธ�เธตเน�เธ�เน�เธญเธ�เธญเน�เธ�เธฐเธ�เธณเน€เธ�เธทเน�เธญเธ�เน�เน€เธฅเธขเธซเธฅเธฐเธ�เธฒเธ�เธ�เน�เธฐ

เน€เธฃเธฒเธ�เธฐเน€เธฃเธตเธขเธ�เน€เธฅเธ�เธ—เธตเน�เน€เธฅเธขเธ�เน�เธฐ

1.เน�เธกเน�เธ� 2.เธญเธฑเน�เธ� 3. เน�เธญเน�เธงเธดเธฃเธฑเธ� (เธกเธฒเธ�เธญเธญเธ�เธ�เธฒเธ•เน�เธญเธ�เธซเธ�เน�เธญเธข) 4.เธฎเธดเธก เธ�เธทเน�เธญเธกเธฑเธ�เน�เธกเธ�เธกเธฒเธ�เน�เธ•เน�เธกเธฑเธ�เน�เธกเน�เน�เธ�เน�เน�เธกเน�เธ�เธญเธ�เธญเธฐเธ�เน�เธฐ

5.เธ�เน�เธญเธ�เธต 6.เธ�เธญเธ�เธซเธฅเธฐ 7.เน�เธ�เน�เธข 8.เธ�เธ�เธ—เน� 9. เน€เธ•

10.เน�เธ�เธ� 11.เธ�เธญเธขเธซเธฅเธฐ 12.เธ•เธดเน�เธ� 13.เน�เธฃเธ�เธฑเธ�เธ�เธดเธ�เน�เธขเน� 14.เน�เธขเน�เธงเธ�เน�เธฐ 15.เน�เธ�เธ�

16.เธ�เธฑเน�เธ� เน€เธฃเธดเน�เธกเน€เธกเธทเน�เธญเธขเน�เธฅเน�เธงเธ�เน�เธฐเน€เธ�เธตเน�เธขเน€เธ”เน�เธงเธกเธตเธญเธตเธ�เน€เธขเธญเธฐเน€เธขเธข

17.เน�เธ�เธ— 18.เธ—เน�เธญเธ� 19.เธ�เธดเธง 20.เธญเธฑเน�เธ� 21.เน€เธญเธดเธ” เธ�เธดเธกเธญเธขเน�เธฒเธ�เธ�เธตเน�เธ•เน�เธญเธ�เน€เธ�เน�เธฒเธ�เธฑเธขเธ�เธตเน�เน€เธ�เธตเธขเธ�

22.เธ•เน�เธฒ เธ•เน�เธญเน�เธ�เธกเธฐเธ�เธดเธกเน€เธฅเธ�เน�เธฅเธฐ เธ•เน�เธญเน�เธ�เธ เธฒเธ“เธธเน€เธ�เธฅเธตเธขเธ”เธกเธฒเธ�เธกเธฒเธ�เน€เธขเธขเน�เธญเน�เธ•เธฑเธงเธ–เน�เธงเธ�

เธ เธนเธกเธดเธ� เน�เธญเน� เธ�เธธเน�เธ� เน�เธ�เธฃ เธ� เธซเธฅเธต เธ•เธดเน� เน€เธ�เธ—เธ�เธด เธ�เน�เธฒ เธญเธฒ เน€เธ�เธ—เธ�เธธเธ” เธ�เธฅเธญเธข เน€เธญเธดเธ”เธซเธ�เธดเธ� เธ�เธดเน�เธ� เธญเธธเน�เธก เธญเธญเธก

เธ�เน�เธณ เธ�เธงเธฑเธ� เธกเธดเน�เธ� เธกเธตเธ� เน�เธ�เธฃเธงเธต เน�เธ�เธ� เธ�เธธเน�เธ� เน€เธ•เธดเน�เธฅ เธ�เน�เธฒเธ� เธ�เน�เธฒ เธ�เธฑเธ� เน€เธฃเธฒเน€เธญเธ� เธซเธฅเธดเธง เธ—เธฃเธฒเธข เธ�เน�เธญเธ�

เน�เธ� เธ�เธนเธ� เธ�เธฑเธช

เน�เธฅเธฐเธ—เธตเน�เธ�เธดเธกเธกเธฒเธ�เน�เธญเธ�เธทเธญเน€เธ�เธทเน�เธญเธ�เน€เธฃเธฒเธ—เธฑเน�เธ�เธซเธกเธ”เน€เธฅเธข

เน€เธฃเธฒเธขเธฑเธ�เธญเธขเธฒเธ�เธ�เธฅเธฑเธ�เน�เธ�เธงเธฑเธ�เธ�เธฑเน�เธ�เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน�เธกเธตเน€เธ�เธทเน�เธญเธ�เธ—เธธเธ�เธ�เธ�เธญเธขเธธ

เธ�เธฒเธขเธ�เน�เธฐเธ�เธ�เน�เธงเน�เธง